ABOUT

Concrete Blossom is de overkoepelende naam van een serie evenementen die culturele diversiteit binnen media, cultuur en de samenleving als geheel centraal stelt.

Concrete Blossom cureert de toekomst van multiculturele steden door dwarse denkers, beeldenstormers en bruggenbouwers in één programma met elkaar te verbinden. Een mix van debat, beeldende kunst, film en muziek maakt ruimte voor meerstemmige perspectieven die onvoldoende gehoord worden in mainstream Nederland.

Tijdens Concrete Blossom vieren en onderzoeken bi-culturele makers en denkers het leven in de grootstedelijke omgeving. Naast reflectie en duiding op een gepolariseerde samenleving, krijgt de bezoeker de mogelijkheid om voorbij simplificaties in het publieke discours over identiteit en multiculturaliteit, kunst en dialoog te ervaren dat voortkomt uit een wereld gedefinieerd door continue verandering, veerkracht en migratie.

Waarom? Want als perceptie realiteit is en beeldvorming bepalend voor hoe wij onszelf en elkaar zien, dan is ruimte voor nieuwe verhalen van fundamenteel belang voor maatschappelijke cohesie.