Rewriting the institution

In dit cluster gaan wij in op het herdefiniëren van instituten – onderwijs, kunst en cultuur, en de arbeidsmarkt – in relatie tot de fysieke omgeving. Welke rol kunnen instituten spelen bij de zoektocht naar een inclusieve samenleving?

Publieke ruimtes zoals scholen, ziekenhuizen en musea zijn bij uitstek plekken waar in- en uitsluitingsmechanismen gereproduceerd worden. We gaan in gesprek met vier (young) professionals die elk vernieuwers zijn in hun respectievelijke domeinen. Hoe gaan zij om met de wetmatigheden binnen de institutionele werelden waarin zij zich bevinden? Welke weerstand komen ze tegen in het bevragen van het instituut? Het panelgesprek word voorafgegaan door korte presentaties van de sprekers.

Dit programma wordt gehost door mensenrechtenadvocaat Nawal Mustafa.

• Introductie door schrijver Hélène Christelle.

• Presentatie: Halil Ibrahim Karaaslan legt aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe hij als docent maatschappijleer het onderwijs inclusiever maakt.

• Presentatie: Schrijver en activist Simone Zeefuik vertelt wat de kansen en uitdagingen zijn in het dekoloniseren van musea. Door het bespreekbaar maken van onderliggende machtsstructuren wordt duidelijk hoezeer racisme verweven is in de huidige maatschappij en kunnen we onze culturele erfenis op kritische wijze aan de kaak stellen.

• Presentatie: Advocaat Ali Nasir legt uit hoe zijn praktijk bijdraagt aan een veilige leer- en werkomgeving voor biculturele young professionals.