Excursie: 'Inclusieve gentrificatie' door Studio Narrative

Grassroots media- en cultuur-startup Studio Narrative illustreert met haar sociaal ondernemende werkwijze hoe regeneratie vanuit multiculturele volkswijken eruit ziet. De werkruimte van Studio Narrative is gevestigd in het Oude Westen en is de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een bijzondere publieke en private ruimte. Bewoners vieren er hun verjaardag, kinderen doen er onder begeleiding hun huiswerk en creatief ondernemers houden er kantoor. Temidden van dit alles werkt het team van Studio Narrative er aan haar projecten.

Tijdens deze excursie onderzoeken de deelnemers welke methodieken achter de organische werkwijze van Studio Narrative schuilgaan. Wat is de kracht van community building in relatie tot gentrificatie?  En welke kansen zijn er zijn om deze learning by doing-methode te verstevigen?