Culturele Diversiteit & Stedelijke Vernieuwing

Op dinsdag 7 november organiseert Concrete Blossom een avondvullend programma over culturele diversiteit en stedelijke vernieuwing. Hierin presenteren wij een visie voor een inclusief Rotterdam aan de hand van verschillende lezingen, casestudies en performances.

In een creatieve, technologisch ver ontwikkelde en superdiverse stad als Rotterdam is het zinvol om te onderzoeken welke slimme ideeën en aanwezige geluiden de stad duurzaam kunnen veranderen. Het gevaar van gentrificatie zoals we dat in andere westerse steden zien, is dat armere gemeenschappen verdreven worden om ruimte te maken een vaak witte middenklasse, onder het mom van de opwaardering van een buurt of stadsdeel. Deze vorm van uitsluiting kan niet alleen leiden tot stedelijke segregatie naar Frans voorbeeld, maar is ook een enorme verspilling van het aanwezige culturele kapitaal. Gentrificatie zoals we het kennen lost nog onvoldoende de belofte van hernieuwde sociale cohesie in.

Hoe kunnen we meerstemmige perspectieven en narratieven incorporeren in het maken van de stad? Wat is de kracht van culturele diversiteit in relatie tot stedelijke ontwikkeling? De rol van countercultures is extra interessant bij het onderzoeken van deze vragen, omdat het een alternatieve blik biedt op hoe de samenleving georganiseerd is.

Concrete Blossom staat voor duurzame stedelijke vernieuwing vanuit superdiverse gemeenschappen. Wij geloven dat juist daar een immense meerwaarde voor de stad ligt. Als meer dan 70 procent van Rotterdamse kinderen een migratieachtergrond heeft, kunnen we niet voorbijgaan aan de  verantwoordelijkheid van inclusief stadmaken. Op 7 november presenteren Wouter Pocornie (stedenbouwkundige/architect) en Malique Mohamud (programmamaker/artistiek leider) een visie voor inclusieve gentrificatie. Hoe ziet Rotterdam-West eruit als de herontwikkeling ervan meerstemmige perspectieven incorporeert?    

Voor deze avond is een divers programma samengesteld:

• Performance: artiest, schrijver en dichter Susu Amina

• Introductie: kunstenaar en schrijver Charlie Koolhaas

• Bureaupresentatie Concrete Blossom: Malique Mohamud & Wouter Pocornie (aka Wally Pocs) presenteren een nieuwe benadering voor stedelijke vernieuwing

• Casestudy: Stedenbouwkundige Zineb Seghrouchni over het belang van de creatieve industrie in relatie tot het creëren van een inclusieve samenleving. Ziet zij belovende ontwikkelingen vanuit grassroots bewegingen om steden dynamischer te maken? (panelist)

• Casestudy: Architect Arna Mackic bouwt bruggen. Letterlijk en figuurlijk. Waarom is Afrofuturist Sun Ra een grote inspiratiebron in haar werk? Wat is de kracht van verbeelding in relatie tot inclusieve stedelijke vernieuwing?

Deze avond wordt gehost door Amal Alhaag. Zij is een onafhankelijke curator, culturele programmeur en radio-dj met een interesse in countercultures, orale geschiedenissen en globale sociale vraagstukken. Haar werk verkent deze thema’s via kort- en langdurige samenwerkingen met kunstenaars, instituten en burgers. Ze is gevestigd in Amsterdam.

Tickets