Blueprint: Who’s urban appropriation is this? (door Metro54)

Hoe kunnen DIY-cultuur, architectuur en community building bijdragen aan een inclusievere stad? Tijdens dit cluster reflecteren kunstenaar en curator Barby Asante, socioloog en fotografe Charlie Koolhaas en architect en onderzoeker Afaina de Jong op stedelijke toe-eigening. Met een gesproken column, lezing, en paneldiscussies met architecten en smaakmakers uit de urban arts & culture.