The rose that grew from concrete


Adrianastraat 325
Rotterdam

51.916137 x 4.464822

info@concreteblossom.com

Concrete Blossom is een platform voor en door dwarse denkers, beeldenstormers en bruggenbouwers die streven naar een inclusieve samenleving.

We zijn een ‘social change accelerator’. Wij creëren on- en offline content en momenten van ontmoeting waarin we stedelijkheid vieren en onderzoeken. Wij zijn de belichaming van een stad in transitie. Wij hacken systemen en processen om ruimte te maken voorandersheid, inclusie en algehele dopeness.

Concrete Blossom is a platform for thought provokers, iconoclasts and mediators who strive for a fusion from the current society towards an inclusive one.

We are the social-change accelerators and by definition the embodiment of the transitioning city. We choose to celebrate the idea of a diverse metropolitan city by creating both on- and offline content. We hack known systems and processes and create space for the other, the excluded ones and all-round dope artistry.

Adrianastraat 325
Rotterdam

51.916137 x 4.464822

info@studionarrative.nl

The rose that grew from concrete

Concrete Blossom is een platform voor en door dwarse denkers, beeldenstormers en bruggenbouwers die streven naar een inclusieve samenleving.

We zijn een ‘social change accelerator’. Wij creëren on- en offline content en momenten van ontmoeting waarin we stedelijkheid vieren en onderzoeken. Wij zijn de belichaming van een stad in transitie. Wij hacken systemen en processen om ruimte te maken voorandersheid, inclusie en algehele dopeness.

Concrete Blossom is a platform for thought provokers, iconoclasts and mediators who strive for a fusion from the current society towards an inclusive one.

We are the social-change accelerators and by definition the embodiment of the transitioning city. We choose to celebrate the idea of a diverse metropolitan city by creating both on- and offline content. We hack known systems and processes and create space for the other, the excluded ones and all-round dope artistry.

Adrianastraat 325
Rotterdam

info@studionarrative.nl
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.